Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna

Data wejścia w życie: 9 lipca 2018 r.

Firma Signivis SRL („firma”) prowadzi stronę internetową https://www.antivirusguide.com („usługa”).

Strona ta zawiera informacje o zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z usługi oraz o wyborach, których użytkownik dokonał w związku z tymi danymi.

Dane użytkownika są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania usługi. Korzystając z usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono inaczej, terminy w niej używane mają takie samo znaczenie, jak w regulaminie dostępnym na stronie https://www.antivirusguide.com

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Firma gromadzi szereg różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić użytkownikom dostęp do usługi oraz ulepszać ją.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej usługi, użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z nim lub do jego identyfikacji („dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Dane dotyczące użytkowania.

Firma może również gromadzić informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do usługi i jej użytkowania („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane przez użytkownika strony internetowe usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Firma używa plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w ramach usługi i przechowywania określonych informacji.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania usługi wykorzystywane są również technologie śledzenia sygnałów nawigacyjnych, znaczników i skryptów.

Użytkownik może w swojej przeglądarce odrzucić wszystkie pliki cookie lub wskazać, kiedy plik cookie ma zostać wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych elementów usługi.

Przykłady wykorzystywanych przez firmę plików cookie:

Wykorzystanie danych

Signivis SRL wykorzystuje zebrane dane do różnych celów, takich jak:

Transfer danych

Dane użytkownika, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją użytkownika, w których przepisy o ochronie danych mogą różnić się od tych, które obowiązują w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Rumunią i zdecyduje się na przekazanie nam informacji, należy pamiętać, że przekażemy te dane, w tym dane osobowe, do Rumunii i tam je przetworzymy.

Zgoda użytkownika na zapisy niniejszej polityki prywatności, po której nastąpi przesłanie przez użytkownika takich informacji, oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na ich przekazanie.

Signivis SRL podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami przetwarzanie danych użytkownika w zgodzie z niniejszą polityka prywatności i nie będzie miało miejsca przekazywanie danych osobowych użytkownika do jakiejkolwiek organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie środki kontroli, w tym w zakresie bezpieczeństwa danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Wymogi prawne

Signivis SRL może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych użytkowników jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani elektroniczny system magazynowania nie są w 100% bezpieczne. Chociaż staramy się wykorzystywać akceptowalne komercyjnie środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia usługi („usługodawcy”), świadczenia usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z usługą lub w celu uzyskania pomocy w analizowaniu sposobu korzystania z usługi.

Wyżej wymienione osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkowników tylko w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania lub niewykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów.

Dane statystyczne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z usługi.

Łącza do innych witryn

Usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza innej firmy spowoduje przekierowanie do witryny tej firmy. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za zawartość, zasady ochrony prywatności ani praktyki stosowane w witrynach lub usługach innych firm.

Prywatność dzieci

Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18. roku życia („dzieci”).

Firma nie pobiera świadomie żadnych informacji osobistych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dzieci dostarczyły firmie danych osobowych, proszony jest o skontaktowanie się z firmą. Jeśli firma dowie się, że dane osobowe zostały zebrane od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmie kroki w celu usunięcia tych informacji z jej serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach przez publikację nowej polityki prywatności na niniejszej stronie.

Przed wejściem zmiany w życie użytkownik zostanie o niej powiadomiony za pomocą poczty e-mail i/lub wyraźnej informacji na stronie internetowej usługi, a „data wejścia w życie” w górnej części niniejszej polityki prywatności zostanie zaktualizowana.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej polityki prywatności obowiązują po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontaktuj z nami. W tym celu prosimy o przejście na poniższą stronę:
https://www.antivirusguide.com/contact/